Return to site

Birgit van der Heijden studeert af als oncologie podotherapeut

Podotherapie Smulders heeft nu alle expertises in huis

Tilburg, maart 2017. Recentelijk studeerde podotherapeut Birgit van der Heijden af als oncologie podotherapeut. Daarmee behoort ze tot de eerste zeven afgestudeerden in Nederland op dit specialistische gebied. Birgit werkt sinds een aantal jaren in de praktijk van Podotherapie Smulders.

“In de reguliere hbo-opleiding voor podotherapeut wordt weinig aandacht besteed aan de gevolgen van de behandeling van kanker op de voeten. Ik had al langere tijd interesse in risicovoeten en na een lezing tijdens de Algemene Ledenvergadering over een nieuwe cursus hierover werd mijn interesse gewekt en wilde ik er meer over te weten komen. Ik besloot een cursus bij het Medisch Voet Centrum Amsterdam te volgen, OVV voor podotherapeuten”, licht Birgit toe.
Tijdens de cursus leerde ze dat een chemokuur of doelgerichte therapie ernstige voetklachten kan opleveren zoals neuropathie (gevoelsstoornis), blaren, ontstekingen en overgevoeligheid. Deze klachten kan oncologie podotherapeut Birgit niet verhelpen, omdat het een uitwerking van de chemotherapie betreft die pas stopt bij het aanpassen van de chemokuur of doelgerichte therapie. Wel kan ze de voeten screenen voor de behandeling om eventuele problemen op voorhand in kaart te brengen. Daarnaast kan ze een schoenadvies en voetverzorgingsadvies geven, de pijnklachten verlichten door middel van podotherapeutische zolen of ortheses. Dit is een aanvulling op de bestaande medisch pedicure met specialisatie oncologisch voetzorgverlener (OVV) die de oncologische voet verzorgt. Birgit: “Als oncologisch podotherapeut ga ik verder in op de voetstand en biomechanische interventies.”

Van diagnose naar behandeling

Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de oncoloog met hun klacht naar een oncologie podotherapeut. Om meer bekendheid te genereren voor dit specialisme krijgt Podotherapie Smulders een verwijzing in de IKNL-verwijsgids (Integraal Kankercentrum Nederland). Deze verwijsgids, bestemd voor behandelaren en mensen met kanker, helpt bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker.
Bij een eerste bezoek aan Birgit stelt ze via een vraaggesprek vast wat de klacht precies is.  Birgit: “Vervolgens kijk ik hoe de bewegingen van de voeten zijn, hoe ze afgewikkeld worden tijdens het lopen en wat de drukpunten zijn. Daarna volgt een controle van de schoenen. Op basis daarvan wordt een behandelplan vastgesteld, bijvoorbeeld een schoenadvies, podotherapeutische zolen, orthese en voetverzorgingsadviezen voor de mensen zelf. Of er kunnen voetbehandelingen geadviseerd worden bij een gespecialiseerde oncologische voetzorgverlener. Het doel is de pijnpunten te ontlasten, zodat met extra comfort de patiënt weer een stuk kan lopen, wat hem meer zelfredzaamheid geeft.”

Meerwaarde voor de praktijk

Podotherapie Smulders is gevestigd in de Reeshof in Tilburg, bij het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg en Waalwijk, Bergen op Zoom en Tholen. Met de expertise van een oncologie podotherapeut heeft podotherapie Smulders alle expertises in huis: patiënten met sportgerelateerde klachten kunnen terecht bij Ingrid Verhees en Coreen Smulders is diabetes podotherapeut. Birgit: “Nu we alle drie onze opleiding hebben afgerond en over een grotere expertise beschikken, is dat een meerwaarde voor onze praktijk. Zo kunnen we als team nog meer inspelen op de behoeften van onze patiënten.”

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK