Terug naar site

Afstudeeronderzoek Diabetes

· Actueel

Vorig jaar rondde ik de opleiding podotherapie af. Hiervoor deed ik een afstudeeronderzoek naar diabetes. Ik was namelijk erg benieuwd naar de kennis van depatiënten over diabetes en wat er wérkelijk gedaan wordt met de tips enadviezen die wij geven wanneer iemand op een diabetes controle was geweest. Het doel? De zorg verbeteren waar mogelijk! 

Wat betekent: zelf zorg dragen voor je gezondheid?

De afgelopen jaren komt diabetes steeds vaker voor. In Nederland is dit één van de meest voorkomende ziektes,met bijna 1,2 miljoen patiënten. Van patiënten met diabetes wordt tegenwoordig verwacht dat zij 'zelf zorg dragen voor hun gezondheid'. 

Maar wat wordt hier nu mee bedoeld? Het zelf controleren en verzorgen van de voeten. Zoals dagelijks controleren op wonden, kloven of blaren, goed insmeren van een droge huid en voorkomen van eelt en/ of drukplekjes door druk van onjuiste schoenen. 

Het is nog onbekend of patiënten met diabetes zelf weten wat zij kunnen doen ten aanzien van hun voetverzorging. Daarom besloot ik dit te onderzoeken door middelvan een enquête onder diabetespatiënten in heel Nederland.

De resultaten

In totaal namen 90 diabetespatiënten deel aan de enquête. 59 vrouwen en 31 mannen. Er werden twee categorieën uitgevraagd:

  • Hebben de deelnemers kennis over diabetes?
  • Kunnen ze deze kennis ook in de praktijk brengen?

Uit het onderzoek bleek dat de deelnemers de kennis goed bezitten. Op de categorie 'uitvoeren' scoorden ze echter lager. En dat is eigenlijk gek, toch? Het belang van goede voetverzorging en de risico’s zijn bekend. Maar het werkelijk uitvoeren, wordt veel minder gedaan.    

Daarnaast scoorden de mannen gemiddeld hoger dan de vrouwen. En alle deelnemers die het hoogst scoorden, gingen naar een podotherapeut. De leeftijdsgroep 50 tot 59 jaar scoorde het beste op alle onderdelen. De leeftijdsgroep 30 tot 39 jaar het minst.

Mijn conclusies    

Uit het onderzoek bleek dat 49% van de deelnemers goed scoorde op de uitslagen. Dit wil zeggen: ze weten veel over diabetes en de complicaties, maar óók dat ze er alles doen omeen wond aan de voeten te voorkomen.  

Het onderzoek toonde aan dat de deelnemers het meeste moeite hebben met het uitvoeren van de tips en adviezen die de podotherapeuten geven. Maar ze controleren hun voeten wel op de aanwezigheid van wonden en onderkennen het belang van goede voetverzorging. 

 Continu verbeteren

Door de inzichten die in dit onderzoekaan het licht zijn gekomen, hebben wij bepaalde punten aangepast om de zorg bij ons in de praktijk te verbeteren. 

Denk hierbij aan het geven van specifieke tips: wat kan er op dit moment gedaan worden om bijvoorbeeld één risicopuntje te verbeteren. Zo wordt u dus niet meer overladen met te veel informatie, is dit makkelijker te bevatten en hebben wij ook iets om op terug te kijken in een volgende Diabetes controle.