• Wat is artrose en kunt u er iets aan doen?

  Artrose zorgt er voor dat het kraakbeen van een gewricht kwalitatief minder wordt, of zelfs helemaal verdwijnt. Een gewricht verbindt twee botten en het laagje kraakbeen zorgt dankzij het gladde oppervlak dat uw gewrichten soepel kunnen buigen, draaien of strekken. Is dit laagje kraakbeen minder, of weg? Dan is het oppervlak onregelmatig en kan het gewricht moeilijker bewegen. Dit veroorzaakt pijnklachten en stijfheid in het gewricht.

   

  Artrose kan voorkomen in bijvoorbeeld uw knieën, enkel of voet. Het komt doorgaans vaker bij mensen van 45 en ouder voor, al kan het ook ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk, sportblessure of ziektebeeld zoals reumatoïde artritis.

  Kunt u artrose vermijden?

  Hoe ouder u bent, hoe lastiger het is om artrose te voorkomen. Uw kraakbeen slijt nu eenmaal mettertijd. Maar onderstaande zaken zijn wel belangrijk om artrose tegen te gaan.

  • Een gezonde leefstijl. Als u overgewicht heeft, worden uw gewrichten immers extra belast;
  • Voldoende beweging of het doen van (dagelijkse) oefeningen;
  • Een goede zithouding;
  • Een juiste sta- en zithouding;
  • Zorg voor voldoende variatie in uw dagelijkse ritme. Moet u bijvoorbeeld voor uw werk dezelfde beweging vaak herhalen, neem dan regelmatig pauze en probeer uw werkzaamheden af te wisselen;
  • Geef eventueel blessures voldoende tijd om te herstellen.

  Hoe weet u of u artrose heeft?

  Artrose heeft verschillende kenmerken waarin u het kunt herkennen. Des ondanks adviseren wij altijd om een check te laten doen door uw podotherapeut voor u actie onderneemt. Symptomen van artrose zijn:

  • Stijfheid van uw gewrichten (heupen, knieën, vingers, etc.);
  • Pijn, vooral ’s ochtends na het opstaan;
  • Uw gewrichten kunnen gaan kraken of opzwellen;
  • Uw vermoeidheid kan toenemen.

  Zijn er ook dingen die u zelf kunt doen tegen Artrose?

  1. Probeer af te vallen, indien u last heeft van overgewicht;
  2. Zorg voor voldoende beweging en/of doe spierversterkende oefeningen;
  3. Doe een paar opwarm oefeningen na het opstaan;
  4. Eet voldoende mineralen, deze zijn goed voor u kraakbeen. Denk hierbij aan volkoren graanproducten, zuivel, fruit en groente.    

  Wat kan uw podotherapeut voor u betekenen?

  Artrose kan niet verholpen worden: ook niet door uw podotherapeut. Wel kunnen wij zorgen dat uw klachten mogelijk verminderen. Zo kunnen goede schoenen en/of een teenorthese of corrigerende zolen helpen om de belasting op het gewricht te verminderen Dit geeft verlichting van pijnklachten en mogelijke belemmeringen bij het staan en lopen.

   

  Wilt u weten of u artrose heeft en wat de beste behandeling is? Neem dan contact met ons op.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl