• Inlegzolen op maat

  Ook voor uw podotherapeutische/ orthopedische zolen kunt u bij Podotherapie Smulders terecht.

  Bij Podotherapie Smulders vinden wij het belangrijk dat uw inlegzolen -ook wel podotherapeutische of orthopedische zolen genoemd- perfect passen. Daarom maken wij verschillende soorten podotherapeutische zolen volledig op maat. Denk hierbij aan zolen voor dagelijks gebruik, maar ook sportzolen, zolen die gecertificeerd zijn voor uw werkschoenen, inlegzolen speciaal gemaakt op uw diabetes-voet en zolen die u in sandalen met een uitneembaar voetbed kunt gebruiken. Op deze pagina vertellen we er alles over.

  Door gebruik te maken van geavanceerde apparatuur en de laatste technieken, meten wij uw voeten zeer nauwkeurig op. En bent u ervan verzekerd dat de zolen goed passen. Na acht weken vindt er altijd een check plaats. We controleren dan nogmaals of de zolen perfect passen. U heeft er dan immers al even op gelopen. Indien nodig, passen we de zolen kosteloos aan.

   

  Waarom een aparte zool voor sandalen?

  Een zool voor een sandaal is en mag namelijk wat kleiner zijn dan de zolen in uw gewone schoenen. Dit heeft te maken met de afwikkelruimte. Een kleinere, dichte schoen belemmert de afwikkeling en bevordert daarmee de verkeerde voetstand.

 • Wanneer moet ik steunzolen dragen?

  Wanneer u pijn heeft aan uw voet(en), enkel(s), knie(en), heup(en) of uw rug, kunnen podotherapeutische zolen uitkomst bieden. De stand van uw voeten heeft invloed op uw houding. En zelfs bij kleine afwijkingen aan uw voeten, kunnen er klachten optreden. Inlegzolen kunnen daarnaast ook helpen als u plat- of holvoeten heeft. Of wanneer u last heeft van likdoorns of veel eeltvorming. Onze steunzolen ondersteunen uw voeten op de juiste plaatsen. Ze corrigeren en zorgen voor extra demping. Daarom verhelpen ze de meeste pijnklachten binnen een paar weken.​

 • Hoe maken jullie de steunzolen op maat?

  Bij het maken van een inlegzool op maat gaan wij als volgt te werk.

   

  Stap 1: Aan de hand van het onderzoek stellen we een behandel- en een therapieplan op. Dit is de basis voor het maken van de zolen. Het therapieplan wordt uitgewerkt op uw voetafdrukken, waarbij ook gekeken wordt naar de juiste lengte en breedte die uw voeten nodig hebben, inclusief afwikkelruimte. De afwikkelruimte is nodig om uw voet goed te laten functioneren zonder belemmeringen. Vervolgens worden de zolen door uw podotherapeut handmatig maakt.

   

  Stap 2: U komt de zolen ophalen op de gemaakte afspraak. Daarbij plaatsen we u op de zolen, om de juiste maat te kunnen bepalen. Meestal worden de zolen door ons wat ruimer gemaakt, om ze mooi passend te maken bij het ophalen. Aan de hand daarvan stemmen we de precieze maat af.

   

  Stap 3: Uw podotherapeut geeft uitleg over het juiste gebruik en onderhoud van de zolen. En minstens zo belangrijk: hoe de zool op de juiste manier in de schoen ligt. Zo heeft de zool geen negatieve invloed op de schoen. En kan de zool volledig en op juiste wijze de stand en het afwikkelen beïnvloeden. Een verkeerde schoen remt de afwikkeling of stimuleert een verkeerde stand.

 • Wat kosten steunzolen?

  Naar aanleiding van een onderzoek kunnen we de oorzaak van uw klacht achterhalen, beoordelen of en wat we voor u kunnen betekenen. Aan de hand daarvan vertellen we u meer over de kosten en of u hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar ontvangt.

   

  Een onderzoek kost tussen de €64 tot €86, afhankelijk van het soort onderzoek dat nodig is. Dit wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering.

 • Hoe lang gaan jullie steunzolen mee?

  Een paar podotherapeutische zolen voor een volwassene gaan een jaar of vier mee, mits u de zolen goed verzorgd. De verzorging van zolen bestaat uit:

  • Het laten luchten van de zolen buiten de schoenen. Doe dit nooit op een warmte bron! Dus niet op de verwarming, vloerverwarming, kachel of in de volle zon.
  • Wanneer er een lederen toplaag op de zolen aanwezig is dient u deze met regelmaat in te smeren met doorzichtige/kleurloze schoenpoets. Een kunststof toplaag kunt u afnemen met vochtige doek.

  Wij geven het dringende advies om jaarlijks op controle te komen. We bekijken dan of de correctie nog voldoende is en stellen zo nodig bij. Eventueel kan de toplaag vervangen worden, wanneer deze smoezelig of doorgelopen is. Ook kan het zijn dat de zolen los beginnen te laten. Wanneer ze weer gelijmd worden, behouden ze langer hun stevigheid.


  Bij kinderen vaker controle

  Bij kinderen is het van belang dat ze ieder half jaar op controle komen. Dit omdat zij nog groeien. Gemiddeld groeit een kind één maat per half jaar, groeispurten uitgezonderd. De zolen van kinderen hoeven niet iedere maat vervangen te worden door nieuwe. Gemiddeld kunnen ze twee a drie maten verlengd worden met de originele zool als basis. Daarna zitten de elementen niet meer sluitend, omdat de voeten ook breder worden. Dan is het tijd om weer nieuwe zolen te maken.​

 • Ik wil advies over inlegzolen 

  Als u denkt therapeutische zolen nodig te hebben, onderzoeken we dat graag voor u. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl