• Kinderpodotherapie

  Wij behandelen ook pijnlijke benen en voetjes van uw baby en kind

  Baby- en kindervoeten zijn kwetsbaar. Zij vormen de basis voor de toekomst. Meestal gaat alles goed en ontwikkelen de voeten van uw kind zich normaal. Maar soms is wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld als uw kind pijn heeft aan zijn of haar benen of voeten, of vaker struikelt dan andere kinderen: schakel dan op tijd een podotherapeut in.​

 • Wanneer podotherapie voor uw kind?

  Tot een jaar of zeven zijn de voeten en benen van uw kind nog volop in ontwikkeling: van platvoet, naar O-benen en later X-benen. In een aantal gevallen doet u er goed aan in gesprek te gaan met een podotherapeut::

  • Regelmatig struikelt of valt over zijn eigen voetjes
  • Klaagt over vermoeidheid en/of niet lang kan lopen
  • Niet graag loopt
  • Pijnklachten heeft met lopen en/of sporten
  • Ook na het zevende jaar nog platvoeten of X-benen heeft

  Uw huisarts kan u naar ons doorverwijzen. Dit is nodig, want als podotherapeut mogen wij -als paramedicus- alleen werken op verwijzing.

  Wat doen wij om u te helpen?

  Voetklachten bij kinderen zijn vaak goed behandelbaar. In veel gevallen vermindert de podotherapeutische behandeling de klachten, of ze verdwijnen. We zijn gespecialiseerd in het verhelpen van pijnklachten aan het hele ‘bewegingsapparaat’. Onze werkwijze is als volgt:

  1. We bekijken wat de oorzaak van de klachten is, door middel van een uitgebreid onderzoek. We kijken daarbij naar de voeten, maar ook naar de houding van de knieën, de benen, de heupen en de rug.
  2. Vervolgens stellen we een behandelplan op. U kunt denken aan speciaal op maat gemaakte inlegzooltjes om de voetstand te corrigeren. Eventueel in combinatie met een schoenadvies. Of een orthese: een op maat gemaakt hulpmiddel om de stand van de tenen te corrigeren.

  Dit zijn allemaal tijdelijke hulpmiddelen. Een kindervoet kan tijdens de groei blijvend gecorrigeerd worden. Daarna loopt uw kind weer op eigen kracht.

 • Uitlegvideo

  Zo behandelen wij de voeten van uw kind

 • Hoe ontwikkelt de kindervoet zich?

  Bij de geboorte van uw kindje zijn niet alle botstructuren in de voet volledig ontwikkeld. Ze bestaan voor een groot deel nog uit kraakbeen. Daarom zijn babyvoetjes zacht en buigzaam. De voetjes hebben vaak een platte vorm, omdat er onder de hele voet een dik vetkussen. Dit vet verdwijnt in de loop van de eerste levensjaren.


  De eerste stapjes
  Baby’s trappelen en spelen graag met hun voeten. Zo ontwikkelen de spieren zich en worden de voeten en beentjes voorbereid op het lopen en het dragen van gewicht. Zodra de voet in staat is om het eigen lichaamsgewicht te dragen gaat uw kindje staan en lopen. Dit is vaak zo rond het eerste levensjaar, maar kan ook langer duren.

  Echt lopen
  Wanneer uw kind zijn of haar voeten belast, verandert geleidelijk de stand van de voeten en de benen. Kinderen die net gaan staan, doen dit gewoonlijk met platvoeten en O-benen. Dat geeft meer controle. Als ze ongeveer twee tot drie jaar oud zijn, heeft uw peuter nog steeds platvoetjes, maar verandert de stand van het been naar een X-stand. Rond diezelfde tijd verdwijnt ook het zogenaamde “baby vet”. De benen blijven een paar jaar in die X-stand staan. Pas tussen het vijfde en het zevende levensjaar, als de botten in de voet zijn uitgehard, komen de voeten en de benen in een goede, rechte positie.

 • Wat zijn goede schoenen?

  Babyvoeten hebben veel bewegingsvrijheid nodig. Wanneer uw kind twee tot drie weken goed zelfstandig loopt, kunt u de eerste echte schoenen aanschaffen. Er zijn een aantal zaken waaraan een kinderschoen moet voldoen:

  • De schoentjes -met name de loopzolen- dienen zeer soepel, licht en buigzaam te zijn.
  • De teentjes hebben veel ruimte nodig in lengte, breedte en hoogte, in verband met grijpbewegingen.
  • In ventilerend materiaal kunnen de voetjes beter ademen. Kies daarom schoenen van echt leer.
  • De loopzool mag niet te glad zijn, om glijpartijen te voorkomen.
  • Een vetersluiting is de meest geschikte sluiting.
  • De hakhoogte mag niet hoger zijn dan één centimeter.
  • De schoenmaat bepaalt u als volgt: meet de voet van de langste teen tot de hiel en tel daarbij 15 mm.

  Binnenshuis heeft u kind nog geen schoenen nodig. Lopen op blote voeten -of sokjes- helpt de voeten en de spieren normaal te groeien en kracht te ontwikkelen. Let op: zorg dat sokjes niet te klein zijn. Dat kan nadelig zijn voor de ontwikkeling.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl