• Wat is hielspoor en hoe kan uw Podotherapeut u helpen?

  Hielspoor is een term die vaak gebruikt wordt voor alle pijnklachten aan de hiel. Letterlijk is het een verkalking van de peesaanhechting (pees onder je voet van je tenen naar je hiel) aan het hielbeen. Maar er kan ook al sprake zijn van een overbelaste aanhechting, zonder dat er nog sprake is van verkalking.

   

  Zeker als u gaat rennen, springen. Maar ook de stand van uw voeten is van invloed. Hierdoor kan het botvlies geïrriteerd raken en daardoor gaan ontsteken. Dit zorgt voor verkalking en een ‘vlammende’ pijn onder uw hiel. Hielspoor kan ontzettend pijnlijk zijn. Vooral bij opstaan in de ochtend of na zitten Gelukkig is er wel wat aan te doen.

  Kunt u hielspoor voorkomen?

  Het voorkomen van hielspoor hangt samen met twee dingen: zijn uw voeten voldoende actief én worden uw voeten niet overbelast. Als u rekening houdt met de volgende zaken verkleind u de kans op hielspoor aanzienlijk.

  1. Zet uw voeten aan het werk! Een actieve voet met een goede doorbloeding verkleint de kans op verkalking.
  2. Draag goede schoenen met een stevig contrefort (hielkap) en een hakhoogte tussen de 1-3 cm.
  3. Vervang uw sportschoenen op tijd en kies de juiste schoen bij de juiste sport.
  4. Loopt niet te veel op een harde ondergrond met blote voeten.
  5. Zorg dat uw schoenen voldoende ruimte geven aan uw voeten.

  Hoe weet u of u hielspoor heeft?

  Er zijn een aantal symptomen waaraan u hielspoor kunt herkennen. Wij adviseren u echter om altijd een check te laten doen door uw podotherapeut voor u actie onderneemt. U wilt niet verkeerde oefeningen doen, of zooltjes aanschaffen die u eigenlijk niet nodig heeft. Symptomen van hielspoor zijn:

  • Pijn onder de hiel als u staat en loopt
  • ‘Opstartpijn’ als u opstaat uit bed
  • Pijn onder de hiel na lang staan of lopen
  • Een stijf (brandend of vermoeid) gevoel aan uw peesplaat
  • Pijn aan uw hiel tijdens het autorijden

  Wat kunt u zelf doen tegen hielspoor?

  1. Het is belangrijk om uw voeten voldoende rust te geven. Als u veel sport, is dit natuurlijk een lastige opgave. Maar het is echt belangrijk dat u extra belasting vermijdt. En loop vooral niet op blote voeten.
  2. U kunt de pijnlijke plek ook afkoelen, door een ijszak/cool pack in een handdoek te rollen (nooit rechtstreeks op uw huid) en op de pijnlijke plek te leggen. 
  3. Als u veel pijn heeft, kunt u een pijnstiller nemen zoals Paracetamol of Ibuprofen. Al is dit natuurlijk geen oplossing voor het probleem.
  4. Het is heel belangrijk dat u oefeningen gaat doen. Dit kunt u thuis, al is het altijd verstandig om u hier goed in te laten adviseren.

  Welke behandeling bij uw podotherapeut kan u helpen?

  Als u langere tijd last houdt van uw hiel, dan is het verstandig om een afspraak te plannen bij uw Podotherapeut. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij hielspoor, of hielspoor-achtige klachten. Op basis van een grondige analyse bepalen wij welke behandeling (of combinatie van behandelingen) het beste is voor uw specifieke situatie.

  1. Inlegzolen op maat maken.
  2. Shockwave therapie, waarbij we elektromagnetische pulsen naar de pijnplaats zenden.
  3. Specifiek schoenadvies.

  Wilt u weten of u hielspoor heeft en wat de beste behandeling is? Neem dan contact met ons op.

 • Deze oefeningen kunt u zelf doen

  Met een tennisbal

  Neem een tennisbal en rol met uw voet (en hiel) over het balletje heen. U kunt deze oefening zo lang doen als u wilt, zowel zittend als staand. Het kan ook met een bevroren flesje water, dan masseert en koelt u tegelijk.

  Met een handdoek

  Neem een handdoek en rol ‘m op. Pak hem aan beide uiteinden vast en plaats hem onder de bal van uw voet. Trek de handdoek naar u toe. Houd dit 12 seconden vol en herhaal dit drie keer.

  Tegen een muur

  Zet uw handen tegen een muur en zet een stap achteruit met uw pijnlijke voet (zonder schoenen). Beweeg naar voren, terwijl u uw hak op de grond houdt en uw been strekt. Houd dit 12 seconden vol. Doe dit drie keer.

  Op een traptrede

  Ga zonder schoenen met uw voeten op een traptrede staan. Zak langzaam naar achter met uw hak. U voelt de rek in uw kuit. Houd dit 12 seconden vol. Doe deze oefening drie keer.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl