• Inlegzolen voor veiligheidsschoen op uw werk

  Indien voetklachten uw werk belemmeren, is het belangrijk dat u een inlegzool op maat laat maken voor uw veiligheidsschoenen met behoud van het veiligheidscertificaat. Als de zool de oorzaak van uw klachten niet goed aanpakt, kunnen uw klachten immers verergeren. Wij zijn -als eerste podotherapie praktijk in Nederland- gecertificeerd om in bijna alle veiligheidsschoenen inlegzolen te maken, mét behoud van het veiligheidscertificaat.

  Krijg ik met steunzolen nog het certificaat voor werkschoenen?

  Veiligheidsschoenen moeten aan strenge Europese eisen voldoen, volgens norm EN ISO 20345. Wanneer u inlegzolen in uw veiligheidsschoenen draagt, vervalt het veiligheidscertificaat als de zolen niet volgens de wettelijke eisen gemaakt zijn. Uiteraard voldoen onze inlegzolen aan de wettelijk eisen.

  Waarom moet ik gecertificeerde inlegzolen gebruiken?

  Als u de originele inlegzolen van uw veiligheidsschoen vervangt, verandert u ook de eigenschappen van de schoenen. Denk hierbij aan een te kleine restruimte (de ruimte tussen de neus en uw tenen) en het verlies van de antistatische eigenschappen (ESD).

  Werkschoenen hebben een veiligheidsneus.

  Deze neus beschermt uw tenen tegen zware objecten die mogelijk op uw voet vallen. Veiligheidsneuzen zijn daarom van staal, aluminium, fiberglas of composiet. Toch kan het voorkomen de neus enigszins indeukt. Om te voorkomen dat uw tenen niet bekneld raken, of zelfs breken, is een restruimte verplicht. Door het gebruik van een niet gecertificeerde inlegzool, wordt deze restruimte mogelijk aangetast.

  Antistatische eigenschappen

  De antistatische eigenschappen van uw veiligheidsschoen worden bepaald door de inleg- en loopzool. Bovendien moet een schoen elektrostatische ontlading kunnen geven. Wanneer deze combinatie wordt gewijzigd, wijzigt ook de antistaticiteit. Uw werkschoenen zijn daarom alleen gecertificeerd als uw inlegzolen dat ook zijn.

  Hebben jullie de juiste zolen voor mijn veiligheidsschoenen?

  Voor bijna elke merk veiligheidsschoen kunnen wij gecertificeerde zolen voor veiligheidsschoenen maken. De podotherapeut zal dat aangeven tijdens uw eerste bezoek. Wij werken samen met de hoogst gekwalificeerde fabrikanten van werkschoenen, zoals Atlas, Elten, Emma en Uvex, maar ook met minder grote merken. Hierdoor heeft u een ruime keus in diverse soorten werkschoenen met verschillende pasvormen en wijdte-maten, maar ook voor elk budget. Op deze manier kunnen we écht zorg-op-maat leveren. Als leverancier-partners voor veiligheidsschoenen, werken wij samen met Van der Putten Safety, Jabo Tilburg en Michel vd Avert in Bergen op Zoom.

  Welke certificaten zijn er voor veiligheidsschoenen?

  Er zijn verschillende type veiligheidsschoenen, geclassificeerd op basis van het type bescherming. Afhankelijk van je werk wat je doet en onder welke omstandigheden, heb je een ander type veiligheidsschoen nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • SB: Dit certificaat is voor basisveiligheidsschoenen. Deze hebben een stalen neus en antistatische zool.
  • S1: De veiligheidsschoenen met dit certificaat hebben een stalen neus, gesloten hiel en energie-absorberende hak. Ze zijn ook antistatisch.
  • S2: Deze veiligheidsschoenen onderscheiden zich door de waterdichte schacht. Daarnaast hebben ze ook een stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen en een energie-absorberende hak.
  • S3: Deze veiligheidsschoenen hebben dezelfde eigenschappen als S2, met als aanvulling een penetratiebestendige tussenzool.

  Advies nodig?

  Wil je meer informatie over de verschillende gecertificeerde inlegzolen voor veiligheidsschoenen? Of wil je gecertificeerde inlegzolen op maat laten maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl