• Podotherapeut (24-32 uur)

  Podotherapie Smulders is al ruim 40 jaar actief in de wereld van podotherapie. We zijn een hecht familiebedrijf met vestigingen in Tilburg, Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen. Samen met onze collega’s zetten wij ons iedere dag in voor ‘het betere voetenwerk’.

  Wegens uitbreiding van onze vestigingen én werkzaamheden, zijn we op zoek naar een:

   

  (bijna afgestudeerde) Podotherapeut M/V (24 - 32 uur)

  De functie

  Als podotherapeut behandel je alle klachten die voortkomen uit het niet goed functioneren van de voeten en/of een afwijkend looppatroon van onze patiënten. Binnen deze functie krijg je veel verantwoording en zijn je taken afwisselend. Je bouwt je eigen klantenkring op en behandelt de klanten zoals ze dat bij ons gewend zijn. Uitstekende kwaliteit, zorg op maat en persoonlijke aandacht staan daarbij voorop. Maar ook samenwerking met collega’s, andere zorgverleners en contacten vinden wij erg belangrijk.

   

  Naast de spreekuren, zorg je als podotherapeut voor de verslaglegging en kleine administratieve afhandelingen van de patiënten. Maar ook het handmatig vervaardigen van hulpmiddelen (zolen, ortheses, nagelbeugels, enz.), schoenaanpassingen of zoolcorrecties behoort tot je standaard werkzaamheden. Dit laatste gebeurt overigens altijd in onze hoofdvestiging in Tilburg.

   

  Bij voorkeur zoeken wij een enthousiaste podotherapeut die onze patiënten in de vestigingen in West-Brabant (Bergen op Zoom en Roosendaal) en Zeeland (Tholen) wil bedienen. Indien nodig zullen wij je vragen om naar onze vestiging in Tilburg te komen voor een spreekuur. Een combinatie van spreekuren op alle locaties is ook mogelijk. We gaan graag met je in gesprek over wensen en mogelijkheden.

  Wat breng jij mee?

  De patiënt staat bij ons centraal. Daarom is onze ideale kandidaat betrokken, enthousiast, flexibel, zelfstandig maar ook een teamplayer. Daarnaast heb je een proactieve houding en vind je het leuk om in een kleinschalig team te werken. Het is voor ons ook erg belangrijk dat je goed past binnen het team.

   

  Ben je gespecialiseerd in of heb je affiniteit met diabetes mellitus of sport? Mooi! Dit is geen vereiste maar zeker een pré. Heb je nog geen specialisatie, maar zou je jezelf hierin willen ontwikkelen? Dan zijn daar bij ons mogelijkheden voor.

   

  Omdat je veel communiceert met onze patiënten, vinden we het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst (lezen, schrijven, begrijpen en spreken).

   

  Tot slot ben je in het bezit van een geldig rijbewijs en een auto, want jouw werkdagen worden verdeeld over meerdere vestigingen.

  Wat hebben wij jou te bieden?

  Een leuke en uitdagende baan in een prettige en informele werksfeer. Het exacte aantal uren en de indeling daarvan worden in onderling overleg vastgesteld, waarbij onze voorkeur uitgaat naar 3 of 4 volledige werkdagen. Jouw salaris is altijd marktconform en wordt mede bepaald door de ervaring die je meebrengt. Persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk, dus daarvoor bieden wij voldoende mogelijkheden. Wij hanteren goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Reageren?

  Word jij enthousiast van deze functie en herken je jezelf in het profiel? Mail dan jouw korte motivatiebrief en cv (met foto) naar coreen@podotherapiesmulders.nl. Heb je vooraf nog vragen over de vacature? Bel dan met Coreen Smulders via telefoonnummer: 013 – 571 92 34.

   

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Teamfoto van Podotherapie Smulders.
Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl